Плетка - идими-додими


Плетката е кратна на 5 бр.+2

1 ред – лицев ред - *1 л.бр., 3 оп.бр., 1 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
2 ред – 1 л.бр., *3 л.бр., 2 оп.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
3 ред – 1 л.бр., *1 оп.бр., 2 л.бр., 2 оп. бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
4 ред – 1 л. бр., *1 л.бр., 2 оп.бр., 2 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
5 ред – 1 л.бр., *3 оп.бр., 2 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
6 ред - 1 л.бр., *1 оп.бр., 3 л.бр., 1 оп. бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
7 ред - 1 л.бр., *3 оп.бр., 2 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
8 ред - 1 л. бр., *1 л.бр., 2 оп.бр., 2 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
9 ред - 1 л.бр., *1 оп.бр., 2 л.бр., 2 оп. бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
10 ред - 1 л.бр., *3 л.бр., 2 оп.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
11 ред – 1 л.бр., *1 л.бр., 3 оп.бр., 1 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.
12 ред – 1 л.бр., *2 оп.бр., 3 л.бр.; повтаря се от * до края на реда, 1 л. бр.

Повтарят се редове от 1-12 вкл.

           

Comments

Popular Posts