January 25, 2012

В музея ...Събличайте се само на места, предвидени за тази дейност или какво разбират "задниците" от изкуство?!

No comments:

Post a Comment