Шал "Червени нощни небеса"

Шал "Red skies at Night"

от Saccade Elyse
Наберете 40 бр. Изплетете от схемата 1-23 ред, след това повторете 2-23 ред - 11 пъти, след това отново 2-23 ред и свийте всички бримки. Числото на бримките трябва да е кратно на 12 /например, повторете от 3-14 бримка за един мотив от плетката./  + 2 крайни бр. Свободно може да добавяте колкото искате мотиви, за да разширите шала.Comments

Popular Posts