Шал - Лунна среднозападна светлина 
Нанижете 49 бр., плетете три лицеви реда.
Ред  1, 3, 5 и 7 /Лицеви редове/ : [2 заедно като лицева, наметка] – 4 пъти, 8 л. бр., повт. се от *още два пъти, завършва се с 1 л.бр.;
Ред  2, 4, 6 и 8: *9 л.бр., 7 оп. бр., повтаря се от * до последната бр., 1 л.бр.
Ред  9, 11, 13 и 15: 1 л. бр., *8 л.бр., [наметка, 2 заедно с прехвъряне] – 4 пъти, повт. се от *;
Ред 10, 12, 14 и 16: 1 л., *7 оп.бр. 9 л. бр. повт. се от*
Плетката се повтаря от 1-16 ред, общо 25 пъти /400 реда/.
Изплитат се отново 3 лицеви реда и се завършват всички бримки.

Comments

Popular Posts