Кръжок - Мостра на бримкитеЧесто сте виждали "започнете с 90 бримки" и сте започвали плетивото си с толкова броя бримки, но не се е получавало нищо. Заради това е необходимо да се изчислят бримките за нанизване, преди започването на самото плетиво. За тази цел се изплита мостра - квадратно парче с размери 10х10 кв.см. - с иглите и преждата, от които ще се плете основното изделие после. Преброяват се бримките и редовете в широчина и височина, може в 10 кв. см., може и в 1 кв. см.. Ако пазите етикета на преждата, погледнете дали съвпадат посочените числа там и тези от мострата Ви.
Ако широчината на гърба, който плетете е 45 см. и в модела е посочено, че 20 бр.= 10 см., а при Вашата мостра 24 бр.=10 см, то бримките на гърба се изчисляват по следния начин:
45*24=1080. Това число делите на 10 и се получават 108 бр., а не примерно 90, както пишеше в началото. Разликата от 90 до 108 трябва да се добави!

Comments

Popular Posts