July 05, 2013

Лето Господне


"Лято е! А горе Господ пече хляб и е забравил да затвори вратичката на пещта ..."

No comments:

Post a Comment