За творчеството


Цитат от книгата на Сюзън Уайншенк –„100 главни принципи на дизайна“„В наше време стана модно посещението на курсове и семинари, в които ни учат кат да станем творчески личности. Това звучи така, все едно творчествотото е навик, който може всеки да придобие. И така, какво е творчество? И това и друго или нито това, нито другото?“

Арне Дитрих е класифицирал четири видове творчество в съответсвие с типичната за всеки човек мозъчна активност:
 -  Преднамерено когнитивно творчество – ражда се в хода на дълга и дисциплинирана работа. „Аз не се отчайвам, защото всеки неудачен опит всъщност е следваща стъпка напред.“ (Томас Едисон)
За това творчество, трябва да притежавате отрано запазена база данни в една или няколко области и да съединявате същестуващата информация с нови способи.
- Преднамерено емоционално творчество – когато хората преживяват т.н. „просветление“ и са длъжни да се обръщат към своите чувства и емоции.
Аз реших да променя свето кредо веднага. Изкрещях: „Моят живот е лек и приятен ...“ Така започнах да взимам решения, които направиха моят живот по-лек.“ (от авторката).

- Спонтанно когнитивно творчество – когато внезапно в главата възниква идея, как да се реши настоящ проблем, иначе нерешим. В процеса на това творчество, съзнанието престава да работи над проблема и предоставя възможност да работи подсъзнанието. За това е нужно да освободите мозъка си от съзнателната работа. (Исак Нютон и ябълката)

- Спонтанно емоционално творчество – харектерно за великите художници и музиканти. Често моментите на това творчество се оказват толкова силни, че ги сравняват с божествено проявление. Този вид творчество не изисква особени знания, но често е нужно да имате определен талант.

Изводи от края на книгата:

Същестуват разни начини да станеш творец. Но отначало е нужно да решиш с какъв вид творчество да се занимаваш и да работиш именно в това направление.
- Преднамереното когнитивно творчество изисква големи ресурси, решението на задачите изисква и определено време, което трябва да притежавата в наличност. Нужна е тишина и време, които не предоставят мигновени резултати.
- Спонтанно когнитивното творчество предлага прекратяване на работата над проблемите. Ако Ви трябват решения при този вид творчество, просто поставете задачата и изчакайте. 
-         Спонтанното емоционално творчество не се подлага на планиране. Ако сте уморени от дадена задача – то легнете и се наспете.

Comments

Popular Posts