January 18, 2014

Звезди 3в1

Снуд, изплетен с три вида плетки - на една кука, две игли и тунизийска кука
Прежда - Мерино, разход 150 гр,January 13, 2014